KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu Kimdir?

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak CNR Holding Anonim Şirketi (“CNR Holding”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

  CNR Holding, Ziyaretçi Kayıt Formu kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileri, sizlere hizmetlerin sunulabilmesi ve aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi amacıyla, hizmetlerimiz ile ilgili şikayet ve önerileri değerlendirmek amacıyla, hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla, fuar kapsamlarının katılımcı ve ziyaretçi beklentilerine uygun şekilde planlanması, etkinliğin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması, yapılması planlanan fuar etkinliklerinden haberdar edilmesi, fuar katılımcıları ve/veya fuar ziyaretçilerine ilişkin kayıtların tutulması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşterilerimizi, fuar katılımcı ve ziyaretçilerini tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla, anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla ve fuar alanlarının giriş çıkış kayıtlarının tutulması amacı ile şirketimizce elde edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 3. Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

  CNR Holding Ziyaretçi Kayıt Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel verileri elde edilecektir;

  Kimlik Bilgisi : Ad - Soyad
  İletişim Bilgisi : Telefon Numarası, E-mail, Ülke, Şehir
  Mesleki Deneyim Bilgisi : Firma Adı, Görev
  Diğer : İlgi Alanları

 4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

  Kişisel verileriniz, CNR Holding tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, CNR Holding’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, CNR Holding ve CNR Holding ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Grup Şirketleri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel veri sahipleri olarak, verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla;

  [email protected] adresine mail atarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, şirketimiz talebinizin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda şirketimizden edinebileceğiniz bilgiler aşağıdaki gibidir;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz CNR Holding Anonim Şirketi (“CNR Holding”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına haiz olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin CNR Holding tarafından gerçekleştirilen ve Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı, aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Bu bağlamda CNR Holding tarafından, CNR Holding Ziyaretçi Kayıt Formu ile alınmakta olan kişisel verilerin; ziyaretçilere yönelik ve kişiye özel kampanyaların oluşturulması, Ziyaretçilere yeni fuar bilgilendirmelerinin yapılması, CNR Holding iş ortakları tarafından fuar ziyaretçilerine kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, ziyaretçi memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, CNR Holding’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda CNR Holding’in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Elektronik ileti gönderimi ve Arama yapılmasına ve bu amaçlara yönelik olarak Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilmesine,